top of page

Varme arbeider 

Sertifiseringen for varme arbeider er gyldig i fem år, og må etter hver periode fornyes. Er ditt oppdatert?

Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom du jobber med varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.

Averøy Brannvern AS tilbyr sertifiseringskurs i brannvern for utførelse av varme arbeider. I dette kurset vil vi gjennomgå gjeldende regelverk, gi en teoretisk innføring i brann, risikoen utførelse av varme arbeider medfører, samt gi dere en praktisk øvelse i slukking av brann.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Ansvar, lover og forskrifter

 • Brannteori og risiko

 • Brannforebyggende tiltak

 • Sikkerhetsregler

 • Praktisk slokkeøvelse

 • Avsluttende prøve / Eksamen

Pris:

Pr pers: 1600,-

Pris inkluderer:

 • Lunsj

 • Digital bok.

 • Arbeidsbok

 • Eksamens materiell.

 • Praktisk slokkeøvelse.

Denne prisen gjelder med minimum 8 deltagere.

Hvis ønskelig, kan vi også tilby bedriftsinterne kurs og priser etter antall deltagere i bedriften, som trenger dette.

 

NB! Max deltakere pr kurs er 25stk.

Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider, fra Norsk Brannvernforening.

For øvrig sørger vi for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

For mere informasjon, ta kontakt!

Kurskalender/forespørsel

bottom of page