top of page

Brannvernlederkurs

Hvem passer brannvernlederkurset for?

Brannvernlederkurset passer både for brannansvarlige, brannvernledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige, bygning- og bedriftseiere og andre med ansvar og oppgaver med brannsikkerhet i bygg.

Kursinnhold

 • Brannforebyggende arbeid

 • Organisatoriske og tekniske tiltak

 • Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

 • Aktive og passive brannsikringstiltak

 • Brannårsaker og brannutvikling

 • Slokkemidler – fordeler og begrensning

 • Øvelsesplanlegging

 • Branninstruks- og rutiner

 • Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger

 • Krav til eier og brukere av byggverk

 • Slokkeøvelse

Kursets varighet: Ca 8 timer 

Målsetting

Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:
• Kunne bistå i utarbeidelse og implementering av brannforebyggende planer
• Kunne bistå i gjennomføring av øvelser for ansatte
• Gjøre rede for tekniske og organisatoriske tiltak
• Kunne følge opp og vurdere ulike tiltak for å forbedre brannsikkerheten i virksomheten
• Gjøre rede for hvordan det forebyggende arbeidet i bedriften skal dokumenteres
• Gjøre rede for hvordan bruken av byggverk skal vurderes, og om det er i samsvar med godkjenningen
• Kjenne til de vanligste årsakene til at branner oppstår
• Kjenne til ulike aktive og passive brannsikringstiltak
• Kjenne til ulike varslings- og slokkemetoder og vite de ulike bruksområdene de har

Salgsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes ut 13 dager før kursstart. Frist for avmelding er 14 dager før kursstart. Avmelding skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kurset arrangeres eller ved uteblivelse, betales full deltakeravgift. Er du forhindret i å delta kan plassen benyttes av en kollega.

NB! Minst 10 deltagere pr kurs.

Kurset kan gjerne gjennomføres lokalt ute hos kunden, etter avtale.

Kurskalender

For mere informasjon, ta kontakt

bottom of page