top of page

Kontroll av håndslokkere og brannslanger - NS 3910 / NS EN 671-3 

Kontroll av håndslukkere og brannslanger utføres 1. gang pr. år i næring og hver 5. år hos private.

Kontroll og service ute hos kunden

Averøy Brannvern er spesialister på manuelt slukkeutstyr og utfører kvalifisert kontroll, service, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret i bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier.

Alle serviceteknikere fra Averøy Brannvern AS har kompetansebevis / godkjenning fra "Rådet for Vedlikehold av brannslukkemateriell". Serviceteknikere kommer på årlig besøk og foretar de utbedringer og eventuelle endringer det er behov for. Vi har alltid med oss spesialutstyr, reservedeler og verktøy som gjør at de fleste feil og mangler kan rettes på stedet.

Serviceavtale på slokkeutstyr

Averøy Brannvern har avtaler på kontroll og service av brannslukkeutstyr for mange av våre kunder.

Når du har en fast avtale med oss, passer vi på at kontroll og ettersyn blir utført til riktig tid, og at oppdraget utføres på en effektiv og kostnadsbesparende måte.

Vi har alltid med oss utstyr og varer når vi er ute hos kunder, slik at vi kan rette opp mangler eller bytte ut med nytt underveis i inspeksjonsrunden.

UTSTYR OG MILJØ
Ved årlig kontroll og vedlikehold sørger for at utstyr innehar like god kvalitet som nytt utstyr.

Averøy Brannvern sørger for at gammelt utstyr som er i for dårlig stand blir erstattet med nytt etter avtale med eier/bruker. Vi destruerer gammelt utstyr i henhold til gjeldene krav og regelverk fra norske miljømyndigheter.

Vi har pr i dag avtale med Norsk Gjenvinning AS.

bottom of page