top of page

Servicekurs, kategori grønn

Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet. Vedlikehold er meget viktig slik at de virker når du trenger den!
Disse skal i henhold til standardene NS 3910 og NS-EN 671-3 kontrolleres og vedlikeholdes etter bestemte intervaller slik at de fungerer i henhold til kravene i forskriftene.
Ved å gjennomføre "Kategori Grønn" har du det som skal til for at du skal kunne kontrollere brannslanger og slukkere i henhold til kravene i NS-EN 671-3 og NS 3910.

Hvem er dette kurset for?

Kurset er rettet mot personer som skal kontrollere og vedlikeholde brannslokkemateriell.

Kursets varighet:

32 timer (4 dager)

Kursets innhold:

  • Brannteori

  • Slokkemidler

  • Sentralt regelverk om brannforebyggende tiltak og tilsyn

  • NS 3910 kontroll og servicerutiner

  • Slokkeøvelser

  • Eksamen

Når du har bestått praktisk og teoretisk eksamen kan du søke "Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell" om sertifikat. Dette må du sørge for selv etter kurset.

Kursavgift:

10.000,-

I tillegg kommer kurspakken fra Rådet for vedlikehold av håndslokkere på kr. 5.100,- (kjøpes inn og faktureres gjennom Averøy Brannvern AS, for hver deltaker) og kostnader for registreringsavgift (kr. 2.300.-)

Gyldighet på kompetansebeviset:

Kompetansebevisene er gyldig i fem år.

En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper.

Ved hver fornying (hvert femte år) skal dette dokumenteres ved ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve).

Opprettholdelse av kompetansebevis og resertifisering hvert 5. år:

Kompetansebevisene er gyldig i fem år. En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper.

Hvert 5. år kreves ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve), gjennomført hos en godkjent kurstilbyder.

Resertifisering hos Averøy Brannvern AS gjennomføres på 1 dag, med gjennomgang av de viktigste endringer i ordningen, lover og forskrifter. Dagen avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Kursavgift for resertifisering: Kr. 5.000,-.

I tillegg kommer kostnader for registreringsavgift (kr. 2.300.-) til Rådet for vedlikehold av håndslokkere.

Ved avbrudd lenger enn 12 mnd. fra relevant yrkespraksis forutsettes det at personen avlegger ny eksamen for å kunne dokumentere opprettholdelse av kunnskaper.

For nye utøvere er hele kurset obligatorisk.
For utøvere som har gyldig sertifikat fra tidligere, er det kun behov for repetisjonskurs (dag 4, i det obligatoriske kurset). Hvis utøver har behov for ekstra oppfriskning av praktisk utførelse er det også mulig å delta på dag 3, i det obligatoriske kurset.

Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om registrering.

Averøy Brannvern AS er registrert som kompetent virksomhet og godkjent kursarrangør hos Rådet for vedlikehold av brannslokkerutstyr.

Bindende påmelding!

 

Kurskalender / forespørsel

bottom of page