top of page

Gassmåling før entring

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Kurset går over to dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom/tanker.

Kursinnhold:

 • Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom

 • Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer

 • Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser

 • Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument

 • Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter

 • Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet

 • Isolering, rengjørings og gassfriingsteori

 • LRA og kvikksølv

 • Grenseverdier for eksponering

 • Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring

 • Utstedelse av arbeidssertifikat

 • Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold

 • Oppgaver og praktiske øvelser

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Påmelding / spørsmål:  post@averoybrannvern.no

Vi må ha minimum 10 deltagere for å kunne arrangere et slikt kurs.

Gå til vår kurskalender for påmelding

bottom of page