Gassmåling før entring

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Kurset går over to dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom/tanker.

Kursinnhold:

 • Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom

 • Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer

 • Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser

 • Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument

 • Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter

 • Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet

 • Isolering, rengjørings og gassfriingsteori

 • LRA og kvikksølv

 • Grenseverdier for eksponering

 • Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring

 • Utstedelse av arbeidssertifikat

 • Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold

 • Oppgaver og praktiske øvelser

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Påmelding / spørsmål:  post@averoybrannvern.no

Vi må ha minimum 10 deltagere for å kunne arrangere et slikt kurs.

Gå til vår kurskalender for påmelding