top of page

Førstehjelpskurs for bedrifter, offentlige og private virksomheter, lag og organisasjoner

Er du usikker på hvilket kurs du bør velge? Ring oss på 99 51 34 73.

Hvordan reagerer du hvis noen plutselig faller livløs om på din arbeidsplass?
Mange vegrer seg for å gjøre noe, og mange vet ikke hva de skal gjøre. Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde liv.

Disse kursene er spesielt tilrettelagt for bedrifter og offentlige virksomheter. Kursene gir en innføring i grunnleggende og livsviktig førstehjelp.

Eksempel på kurs som tilbys:

  • Hjerte-lungeredning 3 timer: 5.700,- / eks. mva   Maks antall deltagere: 15stk.

  • Hjertestarterkurs 4 time: 7.500,- / eks. mva  Maks antall deltagere: 10stk.

  • Hjertestarterkurs repetisjon 3 timer: 6.500,- / eks mva Max antall deltagere: 10 stk.

  • Grunnkurs i førstehjelp 5 timer: 8.500,- / eks. mva  Maks antall deltagere: 15stk.

  • Førstehjelp på barn 5 timer: 7.500,- / eks. mva  Dette kurset er beregnet for barnehage-, SFO-, skoleansatte, foreldregrupper og øvrige med daglig ansvar for barn. Maks antall deltagere 15stk.

Innhold på kursene og varighet kan skreddersys til hver enkelt bedrift dersom det foreligger et ønske om dette.

Kurset er tilrettelagt på en interessant og pedagogisk korrekt måte, og kan også avholdes hos deres bedrift på et tidspunkt som passer for dere.

Averøy Brannvern AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Instruktøren vil utstede kurs dokumentasjon til deltakerne i etterkant av kurset.

Tilbud/prisforespørsel, ta kontakt!

Se vår kurskalender for påmelding/forespørsel

bottom of page